17 May, 2021

Magnus Aasa

aasa

Magnus Aasa är kyrkoherde för Halmstad församling. Han lever med sin fru Birgitta, tre barn, två hundar och en kanin i Frösakull strax väster om Halmstad. Han har många års erfarenhet av ledarskap i församlingar och kyrkor. Han är en god förkunnare som lätt når fram till människor i alla åldrar. Magnus är också engagerad i den ekumeniska själavårdrörelsen Helhet genom Kristus.

Såhär skriver han inför årets konferens:

”Jag återvänder ofta till en enkel formulering av Guds Nåd genom Jesus Kristus: Han älskar dig där du är, inte där du borde vara. Därför behöver vi först möta varandra där vi är, och sedan tillsammans ta oss dit vi borde vara, till en levande, attraktiv församling, där människor av alla åldrar och slag ryms, och som tillsammans med andra kyrkor kraftfullt påverkar vårt närsamhälle.”

Magnus kommer att predika i fredagens Gudstjänst samt hålla ett seminarium med temat ”Församlingen sedd ur fyra perspektiv”.

Niklas Hallman

hallman

Niklas Hallman bor med sin familj i Gränna där han sedan år 2008 är föreståndare för Pingstkyrkan. Hanhar ett stort hjärta förfamiljer och församlingen som en plats, där familjer tillsammans kan växa i sin tro och utrustas för att sprida Guds rike i sin vardag.

Niklas kommer att predika i gudstjänsterna på lördagen och söndagen, samt hålla i ett seminarium under lördagen.

Stefan & Anna-Lena Börjesson

borjessons2

Stefan Börjesson med sin fru Anna-Lena är sköna vänner från Göteborg. Stefan är hamnarbetare och Anna-Lena driver ett café i Fiskebäck. De är aktiva i Pingstförsamlingen i Kungsbacka där Stefan är resepredikant.

Båda kommer att finnas med som förebedjare under konferensen. Stefan kommer att hålla ett seminarium med temat ”Profetiskt vardagsliv” under lördagen.

 Marcus Andersson

mackan cropped

Marcus är officer och ansvarig för Frälsningsarméns arbete bland dövblinda och blinda i Malmöregionen. Han är också författare, teolog och ståuppkomiker som medverkat i bland annat P3 Tro och TV4-produktionen Världens Humorkväll.

Marcus medverkar på konferensen som representant för Frälsningsarméns etiska råd i Sverige. Han håller ett seminarium som byggs upp som ett samtal där vi lyssnar på varandra. För som Marcus säger "FA - det är du och jag. Och FAs etik är både din och min etik".