17 May, 2021

Barnkonferensen

Årets konferens kommer som nämnts tidigare att handla om hur vi tillsammans, olika generationer, kan fira gudstjänst och tjäna Gud. Därför kommer även barnen att finnas med en god stund i varje gudstjänst innan de under predikan går iväg till sina egna samlingar. Vi är glada att dessa i år kommer att ledas av Marie Blomberg och Jenny Carlsson. När barnsamlingen är slut välkomnar vi barnen tillbaka in i gudstjänsten för att, om de vill, vara med och ge och ta emot förbön.

Det kommer att erbjudas sport och lek under seminarietiden på lördagens förmiddag.

Samlingar och tider

Tider för samlingar kommer läggas upp här så småningom.

En del barn har särskilda behov och behöver vuxenstöd. Om ditt barn behöver detta vill vi att någon vuxen som känner barnet är med och stöttar detta på barnens samlingar.